Normativa extraescolars

Benvolgudes famílies,

Us fen arribar la normativa de les activitats extraescolars del curs 2014-2015. Si teniu algun dubte o pregunta, poseu-vos en contacte amb la comissió a extraescolars.canmanent@gmail.com.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014-15

 

QÜESTIONS PRÀCTIQUES I NORMES D’UTILITZACIÓ

En el cas que estigueu interessats/des a formalitzar la inscripció del vostre fill/a/s a alguna/es de les activitats, heu d’omplir la butlleta adjunta. Cal omplir una única butlleta per nen/a, marcant aquella o aquelles activitats en les què estigueu interessats/des a participar i dipositar la butlleta en un safata que es deixarà a consergeria o bé enviar-la escanejada a l’adreça de correu electrònic extraescolars.canmanent@gmail.com. El període d’inscripcions finalitza el 22 de setembre.

Per tal que els nens/es puguin participar en les activitats extraescolars cal que les famílies siguin sòcies de l’AFA.

El pagament de les activitats és trimestral i per avançat mitjançant un d’aquests dos mètodes un cop confirmat que es farà l’activitat:

– Caixer automàtic de BancSabadell, pagament a tercers (codi 2026).

– Transferència al compte 0081 0040 49 0001351837 de BancSabadell.

En ambdós casos s’haurà d’indicar el nom de l’activitat i el nom i curs del nen o nena dins de l’apartat del concepte. L’alumne haurà de portar el rebut de pagament el primer dia de cada trimestre per poder fer l’activitat.

En el cas de l’anglès, el cobrament el realitza la Cambridge School, mensualment i per domiciliació bancària. La Cambridge School facilita la butlleta adjunta de dades bancàries que cal omplir només i específicament si els vostres fills/es realitzen aquesta activitat.

Les absències a les activitats no es descomptaran de la quota. Per donar-se de baixa d’una activitat cal comunicar-lo, per escrit, a la bústia de l’AFA o per correu electrònic a l’adreça electrònica extraescolars.canmanent@gmail.com. Les baixes tindran efectes a partir del mes següent del que s’hagin comunicat seguint els canals esmentats.

Totes les activitats tenen un nombre mínim d’alumnes per poder iniciar l’activitat, que en la majoria de casos és de 8 alumnes.

La junta de l’AFA es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a un nombre mínim d’infants inscrits

En de superar-se el nombre d’inscripcions i de no poder obrir grups nous, la junta de l’AFA realitzarà un sorteig per tal de procedir a l’adjudicació de places.

Si existeix la coincidència d’alguna festa a l’escola (Benvinguda, Sant Jordi,…) amb les activitats extraescolars, prevaleix la festa de l’escola i les activitats quedaran anul·lades aquell dia.

L’horari de totes les activitats extraescolars és de 16:30 a 17:30, a excepció de l’activitat d’anglès, que finalitza cinc minuts abans. Totes les activitats es realitzen dins de les instal·lacions de l’escola. Us demanem puntualitat a l’hora de la recollida dels infants.

Si no es diu el contrari, dins de les activitats extraescolars no es contempla l’estona de berenar. Es recomana que els infants berenin un cop les activitats hagin finalitzat.

Per qualsevol dubte o comentari estem a la vostra disposició a l’adreça electrònica extraescolars.canmanent@gmail.com.