Comissió Menjador: resultats de l’enquesta.

Finalment ja hem pogut acabar de treballar els resultats de l’enquesta sobre el servei de menjador ofert per casolem feta durant el primer trimestre d’aquest any.
Agrair de nou la participació i el detall en les respostes que hem volgut tractar amb la màxima cura i rigor. Esperem que els resultats ajudin a millorar el servei i a ajustar-lo millor a les necessitats de les famílies i l’escola. Les suggerències i comentaris finals es faran arribar a casolem de forma íntegra perquè els puguin gestionar en la mesura que puguin i considerin oportú.
SUMARI:
•Han participat a l’enquesta aproximadament el 50% de les famílies que deixen els infants a dinar mínim 2 dies a la setmana.
•Es detecta un grau de satisfacció elevat amb els menús proposats per Casolem  durant el curs 2014-15 (7,2 de nota mitjana).
•En general les quantitats de cada un dels aliments proposats es consideren correctes. Amb tot hi ha un nombre significatiu de participants que opinen que:
‒Es dona massa carn vermella.
‒Caldria augmentar la quantitat de peix.
‒Caldria augmentar la quantitat de fruits secs i fruita seca.
•Es detecta un interès marcat en incorporar certs ingredients nous als menús:
‒Particularment pà integral però també espelta i civada.
•Els horaris de dinar es consideren correctes de manera molt majoritària.
•Es detecta una falta d’informació sobre les activitats realitzades a l’espai migdia.
•El preu de les mensualitats es considera correcte que segueixi sent prorratejat, tot i que els l’opció “proporcional als dies lectius” s’acosta molt al 50%.

Per veure l’estudi complert,  cliqueu al Resultat detallat de l’enquesta.

Comissió Menjador