BOCA-ORELLA

 

comissió BOCA-ORELLA

Som un grup de mames que ens hem unit en comissió per donar suport en la vessant de difusió i suport informatiu dins de l’AFA.

L’objectiu és agilitzar els canals informatius en la direcció de Junta i vocals cap a les famílies de l’AFA.

Tenim tres maneres principals d’apropar-nos a les famílies:

  1. Mailing: enviem un AFA News cada mes
  2.  Full i/o cartell quan es necessari
  3. A través del grup referents

Alhora, volem aportar mecanismes que fomentin la participació de les famílies en l’activitat de l’AFA i fer tasca de promoció. Sabem que el blog és un element clau i amb l’ajuda de totes les comissions intentarem mantenir-lo actualitzat.

Poc a poc anirem avançant, totes les idees seran benvingudes!

Per contactar amb nosaltres, podeu adreçar-vos al nostre mail: bocaorella.canmanent@gmail.com

Membres de la Comissió Boca-Orella