COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA

 Comissió Comunicació i Tecnologia (AFAComITec)

Cartell inauguració

Aquesta comissió proporciona assessorament a l’escola sobre temes de tecnologies, recerca de subvencions, i dotació econòmica per equipar l’escola.

Encara que partim d’una escola amb poc equipament i sense gaire alfabetització digital, creiem que la tecnologia pot ser un mitjà per assentar el projecte educatiu de de Can Manent.
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC, aparells) com les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC, aplicacions) són eines que han de permetre poder respectar el ritme dels nens en el seu aprenentatge i fomentar capacitats que sí que són l’aposta del projecte educatiu de Can Manent.
Uns quants pares convençuts d’això i amb ganes de donar suport a l’escola en aquests moments de pocs recursos i incerteses normatives, vam endegar una comissió per tal de millorar la situació a l’escola. Fruit d’aquesta tasca, la voluntat del nou equip directiu i la predisposició del professorat podem començar a veure ja alguns resultats que encara que estan lluny del objectiu final poden servir per iniciar el camí.

El passat 23 de maig de 2014 vem inaugurar l’aula d’informàtica, i hem proposat de realitzar-hi trobades tecnològico-educatives una tarda al mes per aprendre col·laborativament nens i adults:

Arduino, Legos, Lego wedo, Makey makey, ordinadors, Raspnerry, etc.

Enllaços de l’AFAComiTec: