Funció de la Junta

circle-colorful-colors-2092

D’acord amb el què indiquen els estatuts, la Junta Directiva de l’AFA regeix, administra i representa a l’associació, i està composta pel president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General de l’associació, i les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Al marge d’aquest requeriment formal i amb la finalitat de garantir al màxim la gestió participada de l’associació, es defineix a nivell intern el què es coneix com a JUNTA DE L’AFA, la qual en l’actualitat està formada per setze persones compromeses en vetllar pel correcte desenvolupament del diversos projectes, serveis i comissions que impulsa l’AFA.