EM VULL ASSOCIAR A L’AFA

Poden ser socis de l’AFA de l’escola Can Manent els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en l’escola Can Manent, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la, entre d’altres actuacions, amb les quotes a què es refereix l’article 6è dels estatuts de l’associació. L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d’un o més alumnes del centre.

Per tal de fer efectiva la vostra condició de família associada, cal que feu arribar el full d’inscripció 2019-2020 dipositant-la a la bústia de l’AFA o bé enviant-la per correu electrònic a secre.afacanmanent@gmail.com